Rutebuss og skulekøyring

På vegne av det fylkeskommunale transportforvaltningsorganet, Kolumbus, køyrer Suldal Billag ordinære rutebuss og elevtransportruter i heile Suldal kommune. Der er t.d. korresponderande ruter med Haukelidekspressen i Røldal.

Nokre av rutene er baserte på bestilling. Desse må ein melda frå om i god tid til Billaget. Nytta gjerne nettbestillinga under rutetabellen.

Tryggleik

Suldal Billag vurderer alltid tryggleik først, og me forventar og oppmodar alle våre reisande om å nytta bilbelte.

 

Rutetabell

Merk at det er dei «blå» rutene i tabellen som viser bestillingsrutene.

Røldal – Sand

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Røldal 12.30
Håra 12.40 A
Bråtveit/Bleskestad 06.00
Nesflaten 06.20 13.10 16.45
Suldalsosen 06.50 07.30 SK 08.30 SK 13.50 15.15 SK 17.15
Eide 09.00 SK 15.35 SK
Sand 07.20 C 07.50 SK 09.05 SK 14.25 CD 15.40 B 17.35 CD

 

Sand – Røldal

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Sand 07.50 SK 09.55 H 14.45 D 16.35 SK 17.45 D 21.30 D
Suldalsosen 08.30 SK 10.15 15.05 16.55 SK 18.05 21.50
viss pass.
Nesflaten 10.45 15.30
Bråtveit/Bleskestad
Håra 11.15
Røldal 11.20A

 

Foreneset – Jelsa – Sand

Foreneset  07.45 C
Jelsa 08.35 D
Høyvik 08.45
Lovraeidet 08.55
Sand 09.15

 

Sand – Jelsa – Foreneset

Rutenr. 1 2
Sand  07.20
Lovraeidet 07.40
Høyvik 07.45
Jelsa 08.05 C 14.05 CD
Foreneset 14.30

 

Tingingsbuss:

Ruta går berre dersom den er tinga innan

kl. 15.00 dagen før. Tlf 52 79 04 00

 

SK: Skulerute

Skuleruter til barne- og ungdomsskulane i Suldal er

òg opne for andre passasjerar dersom det er plass.

 

NOTER:
A: Busskorrespondanse Haukeliekspressen
B: Busskorrespondanse Sauda
C: Båt til Stavanger
D: Båt frå Stavanger
H: Buss frå Ropeid
F: Båt til Sauda

Røldal – Sand

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Røldal 12.30
Håra 12.40 A
Nesflaten 13.10 16.45
Suldalsosen 06.50 07.30 SK 08.30 SK 13.50  15.15 SK 17.15
Eide 09.00 SK 15.35 SK
Sand 07.20 C 07.50 SK 09.05 SK 14.25 CD 15.40 B 17.35 CD

 

Sand – Røldal

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Sand 07.50 SK 09.55 H 14.45 D 16.35 SK 17.45 D 21.30 D
Suldalsosen 08.30 SK 10.15 15.05 16.55 SK 18.05 21.50
viss pass.
Nesflaten 10.45 15.30
Bråtveit/Bleskestad
Håra 11.15
Røldal 11.20A

 

Foreneset – Jelsa – Sand

Foreneset  07.45 C
Jelsa 08.35 D
Høyvik 08.45
Lovraeidet 08.55
Sand 09.15

 

Sand – Jelsa – Foreneset

Rutenr. 1 2
Sand  07.20
Lovraeidet 07.40
Høyvik 07.45
Jelsa 08.05 C 16.45 D
Foreneset 17.00

 

Erfjord – Jelsa

Rutenr. 1
Østerhus  07.10
Bogsund 07.10
Skjærahaug 07.15
Hålandsosen 07.25
Vik 07.30
Lovraeidet 07.40
Jelsa 08.05 C

 

Jelsa – Erfjord

Rutenr. 1
Jelsa 16.45 D
Vik 17.10
Hålandsosen 17.15
Skjærahaug 17.20
Bogsund 17.25

 

Tingingsbuss:

Ruta går berre dersom den er tinga innan

kl. 15.00 dagen før. Tlf 52 79 04 00

 

SK: Skulerute

Skuleruter til barne- og ungdomsskulane i Suldal er

òg opne for andre passasjerar dersom det er plass.

 

NOTER:
A: Busskorrespondanse Haukeliekspressen
B: Busskorrespondanse Sauda
C: Båt til Stavanger
D: Båt frå Stavanger
H: Buss frå Ropeid
F: Båt til Sauda

Røldal – Sand

Rutenr. 1 2  3 4 5 6 7
Røldal 12.30
Håra 12.40 A
Bråtveit/Bleskestad 07.45
Nesflaten 08.30 13.10 16.45
Suldalsosen 06.50 07.30 SK 09.00 08.30 SK 13.50 17.15
Eide 09.00 SK
Sand 07.20 BC 07.50 SK 09.30 09.05 SK 14.25 CD 17.35 CD

 

Sand – Røldal

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Sand 07.50 SK 09.55 H 14.45 D 17.45 D 21.30 D
Suldalsosen 08.30 SK 10.15 15.05 18.05 21.50
viss pass.
Nesflaten 10.45 15.30
Bråtveit/Bleskestad  15.50
Håra 11.15
Røldal 11.20A

 

Foreneset – Jelsa – Sand

Foreneset  07.45 C
Jelsa 08.35 D
Høyvik 08.45
Lovraeidet 08.55
Sand 09.15

 

Sand – Jelsa – Foreneset

Sand  07.20 12.40
Lovraeidet 07.40 12.50
Høyvik 07.45 13.00
Jelsa 08.05 C 13.10 14.05 CD
Foreneset 14.30

 

Erfjord – Sand

Skjærahaug/Erøyvik 08.10
Hålandsosen 08.15
Vik 08.25
Sand 09.00

 

Sand – Erfjord

Sand 12.40
Erfjord 13.05

 

Tingingsbuss:

Ruta går berre dersom den er tinga innan

kl. 15.00 dagen før. Tlf 52 79 04 00

 

SK: Skulerute

Skuleruter til barne- og ungdomsskulane i Suldal er

òg opne for andre passasjerar dersom det er plass.

 

NOTER:
A: Busskorrespondanse Haukeliekspressen
B: Busskorrespondanse Sauda
C: Båt til Stavanger
D: Båt frå Stavanger
H: Buss frå Ropeid
F: Båt til Sauda

Røldal – Sand

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Røldal 12.30
Håra 12.40 A
Bråtveit/Bleskestad 06.00
Nesflaten 06.20 13.10 16.45
Suldalsosen 06.50 07.30 SK 08.30 SK 13.50 15.15 SK 17.15
Eide 09.00 SK 15.35 SK
Sand 07.20 BC 07.50 SK 09.05 SK 14.25 CD 15.40 SK 17.35 CD

 

Sand – Røldal

Rutenr. 1 2 3 4 5 6 7
Sand 07.50 SK 09.55 H 14.45 D 16.35 SK 17.45 D 21.30 D
Suldalsosen 08.30 SK 10.15 15.05 16.55 SK 18.05 21.50
viss pass.
Nesflaten 10.45 15.30  22.20
viss pass.
Bråtveit/Bleskestad 22.40
viss pass.
Håra 11.15
Røldal 11.20 A

 

Foreneset – Jelsa – Sand

Foreneset  07.45 C
Jelsa 08.35 D
Høyvik 08.45
Lovraeidet 08.55
Sand 09.15

 

Sand – Jelsa – Foreneset

Rutenr. 1 2
Sand  07.20
Lovraeidet 07.40
Høyvik 07.45
Jelsa 08.05 C 16.45 D
Foreneset 17.00

 

Erfjord – Jelsa

Rutenr. 1
Østerhus  07.10
Bogsund 07.10
Skjærahaug 07.15
Hålandsosen 07.25
Vik 07.30
Lovraeidet 07.40
Jelsa 08.05 C

 

Jelsa – Erfjord

Rutenr. 1
Jelsa 16.45 D
Vik 17.10
Hålandsosen 17.15
Skjærahaug 17.20
Bogsund 17.25

 

Tingingsbuss:

Ruta går berre dersom den er tinga innan

kl. 15.00 dagen før. Tlf 52 79 04 00

 

SK: Skulerute

Skuleruter til barne- og ungdomsskulane i Suldal er

òg opne for andre passasjerar dersom det er plass.

 

NOTER:
A: Busskorrespondanse Haukeliekspressen
B: Busskorrespondanse Sauda
C: Båt til Stavanger
D: Båt frå Stavanger
H: Buss frå Ropeid
F: Båt til Sauda

Røldal – Sand

Rutenr. 1 2 3 4 5 6
Røldal 12.30
Håra 12.40 A 16.15
Nesflaten 13.10  16.45
Suldalsosen 06.50 07.30 SK 08.30 SK 12.00 13.50  17.15
Eide 09.00 SK
Sand 07.20 BC 07.50 SK 09.05 SK 12.25 D 14.15 C 17.40

 

Sand – Røldal

Rutenr. 1 2 3 4 5
Sand 07.50 SK 09.55 H 12.30 D 14.25 C 18.25 DH
Suldalsosen 08.30 SK 10.15 12.50 14.50 18.50
Nesflaten 10.45 15.15 19.20
Bråtveit/Bleskestad 19.35
Håra 11.15 15.45 20.05
viss pass.
Røldal 11.20A

 

Foreneset – Jelsa – Sand

Foreneset  07.45 C
Jelsa 08.35 D
Høyvik 08.45
Lovraeidet 08.55
Sand 09.15

 

Sand – Jelsa – Foreneset

Rutenr. 1 2
Sand  07.20  12.40
Lovraeidet 07.40 12.50
Høyvik 07.45 13.00
Jelsa 08.05 C 13.10
Foreneset 14.30

 

Vadla – Nesvik

Hjorteland 06.45
Vadla 07.00 18.45
Nesvik 07.30 C 19.10 CD

 

Nesvik – Vadla

Nesvik 19.15 CD
Vadla 19.40
Hjorteland 19.55

 

Erfjord – Sand

Skjærahaug/Erøyvik 08.10
Hålandsosen 08.15
Vik 08.25
Sand 09.00

 

Sand – Erfjord

Sand 12.40
Erfjord 13.05

 

Bogsund – Hålandsosen – Jelsa

Østerhus  07.10
Bogsund 07.10 19.40 CD
Skjærahaug 07.15 19.50
Hålandsosen 07.25 20.00
Vik 07.30
Lovraeidet 07.40
Jelsa 08.05 C

 

Hålandsosen – Bogsund

Hålandsosen 19.15
Vik 19.20
Skjærahaug 19.25
Bogsund 19.35 CD

 

 

Tingingsbuss:

Ruta går berre dersom den er tinga innan

kl. 15.00 dagen før. Tlf 52 79 04 00

 

SK: Skulerute

Skuleruter til barne- og ungdomsskulane i Suldal er

òg opne for andre passasjerar dersom det er plass.

 

NOTER:
A: Busskorrespondanse Haukeliekspressen
B: Busskorrespondanse Sauda
C: Båt til Stavanger
D: Båt frå Stavanger
H: Buss frå Ropeid
F: Båt til Sauda

Sand – Røldal

Sand 10.30 14.10 18.15 D 19.15
Suldalsosen 10.50 14.30 18.40 19.40
Nesflaten 11.20 14.55 19.05
Håra 11.50 A 15.30 A

 

Røldal – Sand

Håra 12.05 A  16.15
Bråtveit 17.40
Nesflaten 12.30 16.45 18.10
Suldalsosen 12.55 13.50 17.15 18.40
Sand 13.20 14.10 C 17.40 F 19.10 C

 

Bogsund – Hålandsosen

Bogsund 18.05 CD
Skjærahaug 18.15
Vik 18.20
Hålandsosen 18.25
Østerhus 18.45

 

Østerhus – Hålandsosen – Bogsund

Østerhus 17.25
Hålandsosen 17.45
Vik 17.50
Skjærahaug 17.55
Bogsund 18.05 CD

 

Vadla – Nesvik

Vadla 17.50
Nesvik 18.20 CD

 

Nesvik – Vadla

Nesvik 18.20 CD
Vadla 18.40

 

Det er for tida ingen ruteendringar.

Bestill rutebuss

Blå ruter går kun på bestilling – bestill her:

Spørsmål?

Rutebuss/skolerute
52 79 04 00