Strøm er noe vi produserer mye av i Norge. Vi er ganske heldige sånn fordi du som trenger strøm kan få det. Norges strøm kommer så å si 100% fra vannkraft. Det er enda bedre for oss fordi det betyr at vi får en renere strøm enn du kan få andre steder. Vi får sånn sett ren strøm med god tilgang. Du kan derfor bruke så mye strøm du vil, sett fra et rent miljøvennlig perspektiv. Fra et økonomisk perspektiv er det noe annerledes, da strømmen fortsatt koster – og den kan koste ganske mye. 

Strømregninga

Det er ikke så lett å forutse hvor mye penger du må betale for alt mulig. Noen ganger kan strøm for eksempel koste ganske lite, mens andre ganger kan det koste ganske mye. En av de største utfordringene med strøm er at den koster mye fordi det ikke er så mye vann i magasinene eller fordi det renner så mye strøm i elvene. Du får uansett en regning tilsendt hver måned. Denne regningen er noe som du trenger og noe som du har tilgjengelig. Du kan se på regningen og se hvor mye du betaler for selve strømmen, men det vil også stå mer på regninger. 

En ting er hvor mye du betaler i henhold til den strømavtalen du har inngått. Noe helt annet er hvor mye du betaler for andre ting. Vi tar en titt på andre ting som du også betaler for hver måned. 

Nettleia

Ovenfor ser vi at vi betaler for strøm. Det er opplagt at du må betale for strømmen da det er strømmen du bruker hele tiden. Noe helt annet er selvfølgelig at du også betaler for at strømmen kommer til deg igjennom nettet. Istedenfor at leverandøren av strøm må betale for at strømmen blir levert i nettet så må du betale en leie for å ha tilgang til strøm. Mange irriterer seg over denne nettleien. En av de aller største og de aller beste synes kanskje dette er helt greit, men for oss som betaler er det irriterende. Vi som betaler dekker med andre ord vedlikehold og oppgradering av strømnettet. Dette er noe alle må betale i Norge. 

Sammenlign priser

Når du som strømbruker, enten om du er bedrift eller om du er privatperson, bruker strøm og ønsker å bytte til en bedre og billig strømleverandør er det viktig at du sammenligner priser på de forskjellige som tilbyr deg strømmen. En tilbyder av strøm vil selvfølgelig fokusere mest på selve prismodellen til strømmen du ønsker å kjøpe. Du som bruker må også regne inn hvor mye penger det vil koste deg i nettleie og hvor mye det koster i andre sertifikater. Ønsker du grønn strøm eller andre garantier for at det du kjøper og det du bruker har en opprinnelse som du kan gå god får, må du også betale for dette. Strømmen kan fort bli dyr når du regner inn alt, hvor det også blir forskjeller mellom leverandørene. Sammenligningstjenestene tar innover seg dette.